Ickedickedoa – en podd om SHL i allmänhet och IK Oskarshamn i synnerhet

Springer du milen på strax över 30 minuter så är det här den perfekta podden att kuta till. Då räcker precis en mil.

Vi pratar Modos varumärke, Leksands Alexander Lukas-flyt, hur nära IKO egentligen var och vad som gör att Västervik inte kommer att gå upp i allsvenskan.

Dessutom: Borde IKO värva tillbaka Ericsson, Vadix och Poulsen? Vi ger råd.

God lyssning.

Direct download: ickedickedoasnabb.mp3
Category:general -- posted at: 8:56pm CEST

1