Ickedickedoa – en podd om SHL i allmänhet och IK Oskarshamn i synnerhet

Sprudlande avsnitt om...

...Burts och Engsunds divergerande istider.

...vilka kedjekompisar Descamps borde ha.

...Oskarshamns maktcentrum – Restaurang Fingerkroken.

...vem blir petad när Widerström är tillbaka?

...Emil Kristensen.

...Victor Löfstedt.

...skriskosnöre-gate.

Med mera!

Direct download: Ickedickepantern.mp3
Category:general -- posted at: 4:21pm CEST

1