Ickedickedoa – en podd om SHL i allmänhet och IK Oskarshamn i synnerhet

Vi spelade in direkt efter Almtumamatchen – i IK Oskarshamns omklädningsrum. IKO-sportchefen Roger Jönsson gästade och det blev nästan en timmes samtal om gamlra tider, säsongsinledningen, dieter, Per Svenssons bjudning, Ackes stukfixering och varför Jönsson ska träffa Masken Carlsson i Ängelholm under torsdagen.

Dessutom – sportchefen ger ett muntligt omdöme på samtliga sina nya spelare.

Direct download: ickedickedoaroger.mp3
Category:general -- posted at: 11:31am CEST