Ickedickedoa – en podd om SHL i allmänhet och IK Oskarshamn i synnerhet

Christian Gustafsson och Johnny Larsson pratar ner inledningen och upp Röglematchen.
Dessutom: Oscar Sundhs pojkbandsleende, corsi, Palmberg och hur man ska få fart på Thelin/Kelleher.

Direct download: poddrogle_-_2020-10-06_17.17.mp3
Category:general -- posted at: 5:28pm CEST