Ickedickedoa – en podd om SHL i allmänhet och IK Oskarshamn i synnerhet
Christian Gustafsson och Jesper Hallberg är på resande hockeyfot. De passar på att podda längs vägen.
Direct download: ikofrol.mp3
Category:general -- posted at: 2:31pm CET