Ickedickedoa – en podd om SHL i allmänhet och IK Oskarshamn i synnerhet

Christian Gustafsson, Johnny Larsson och Jesper Hallberg är tillbaka vid poddmicken.

Direct download: poddlang1.mp3
Category:general -- posted at: 4:43pm CET